top of page

HumanHarmony

Tanker Følelser Kropp

Her & Nå

Personlige erfaringer:

Jeg har tidligere erfaring i næringslivet og Statoil hvor jeg hadde daglig ansvar og vedlikehold for en analysetjeneste mm. Det var under min periode i Statoil at jeg fattet interesse for organisasjon, ledelse, byråkrati og alle "følger" av omorganiseringer, uttalte/ikke uttalte konflikter, mål og visjoner.

Organisasjon og ledelse samt et savn etter "noe mer" er en del av årsaken til at jeg søkte ny retning i yrkeslivet, jeg ser at effektiviteten og fokus kan øke, sykemeldingene kan synke ved at arbeidsmiljøet er trygt med klare retningslinjer og en større aksept, respekt for enkeltindividet med visjoner/mål som ansatte kan integrere i sin yrkeshverdag og gjøre til sitt.

Jeg fikk som 18åring en alvorlig kronisk helse lidelse, dette har gitt meg et ekstra fokus på tilstedeværelse, naturlig smertelindring gjennom en helhetlig tilnærming og aksept for følelser, tanker og kropp.

Jeg har gått veien selv, derfor møter jeg mennesker med kroppslige og emosjonelle lidelser på en direkte, trygg og empatisk måte.

Jeg tror på enkeltmenneskets evne til å finne sin kraft selv om livet byr på utfordringer, jeg vet at vi trenger hjelp på veien, jeg trenger fortsatt mine mentorer som tror på meg, bekrefter meg og leder meg videre, jeg stadig er i bevegelse, og det er akkurat slik jeg ønsker å leve livet, selv om bevegelsen kan være smertefull, så er stagnasjon verre.

Psykisk vold

Gjennom psykisk vold har jeg gransket narsissisme og psykopati med direkte opplevelser og erfaringer, jeg ser hva det gjør med slekt, familier og unger. Jeg ser den manglende kunnskapen, fravær av hjelpetiltak/rettsvern, jeg ser hva det gjør med vårt samfunn når vi beveger oss vekk fra å se helheten i mennesket og over i byråkratiet (det instrumentelle).

Livet blir aldri det samme når man har sett ondskap, avslørt løgn og manipulasjon hvor ingen forstår støyen, eller at løsningen ikke er løsningen.

Naiviteten i samfunnet blir mer synlig og maktovergrepene blir tydeligere "er intensjonen god eller dårlig".

Sorgen rammer og lammer, inntil det gode og genuine blir synlig.

Via YouTube videoer informerer jeg om hva narsissisme og psykopati er, hvordan det påvirket egne instinkter, følelser og adferdsmønster.

Jeg har satt sammen metoder til en "Fag-personlig utviklings plan" som er nyttige verktøy "på vei ut av" og etter en overgreps-relasjon.

Det skal mye mot til for å bryte barrierer av frykt.

Veien videre er å få til hjelpetiltak på nasjonalt nivå hvor offer for psykisk/fysisk vold får hjelp som er velfungerende. 

Vi møter noen på vår vei som er enten en velsignelse eller en lærdom.

Mental trening Det er ofte mangelen på den mentale treningen som forhindrer oss i å nå vårt hele og fulle potensiale.

Viljen og dens funksjon er en vesentlig del av Psykosyntesens teori.

Beslutninger, disiplin, valg og grensesetting 

Stress og uro I kropp (fight/fligth)

Gjennom yoga og pust så får kroppen ro og hvile, når kropp får ro så blir hele sentralnervesystemet balansert. 

Sykdom og smerte reduseres, det er lettere å være analytisk/fornuftig hvor følelser blir et viktig sanseorgan.

Grenser 

Settes da naturlig etter egne følelser og behov.

Ved hjelp av psykosyntesens verktøy som inkluderer samtale, mentale bilder, kreativ tegning, guidede reiser og kroppslige øvelser kan det som har satt seg fast eller det som hindrer utvikling bli synliggjort og forvandles til mulighet og vekst.

Jeg har taushetsplikt om personlige opplysninger og jeg behandler personopplysninger på en forsvarlig måte.

Det skrives under en gjensidig kontrakt ved første møte hvor jeg viser til etiske retningslinjer og taushetsplikten.

Dette er proforma og fremgangsmåter, det viktigste er vårt tillitsforhold, vi sier i vår lære at det er relasjonen som heler.

Ta gjerne kontakt om du har ytterligere spørsmål.

MediYoga Instruktør trinn 1 og 2 

I AM Yoga m TRE

Jeg gjør min yoga hver dag, gjennom yoga så har jeg økt kontakt med mitt underbevisste, kroppsbevissthet og øvrige sanseorganer. 

Yoga er en hel filosofi som omfatter alle faser i livet, det er ingen religion.

Veien har for meg vært lang men riktig!

Jeg kan si med trygghet at jeg kan gå denne veien med deg, og at du vil finne dine unike bilder under trygge forhold.

Diplomert samtaleterapeut i Psykosyntese er en fireårig yrkesutdanning som bidrar til menneskelig bevisstgjøring og vekst.

Som samtaleterapeut kan jeg veilede individer og grupper til å forstå mer av seg selv og andre.

Utdanningens innhold: ---Utviklingspsykologi.

Intervju & Samtalemetodikk.

Klientarbeid i praksis  

Terapeutisk allianse.

Gruppe & prosess teori.

Psykoterapeutisk integrativ teori & metodikk som psykodynamisk terapi, gestaltterapi, skjematerapi, ACT, kreative terapiformer, relasjonell terapi og affektteori. Psykosyntese teori & metodikk, psykosyntesens modeller og teorier. Kognitiv teori & metodikk, basiskunnskap i kognitiv terapi og kognitiv atferdsteori. Psykopatologi/Diagnostikk, angst, depresjon, dystymi og borderline. Transpersonlig psykologi teori & metodikk.

Adferdsanalyse

Kroppsbevissthet & Seksualitet, kropp- og sansefornemmelser. Kreative metoder, bilder/fri tegning, symboler, guidede vandringer og meditasjon. Forskning & vitenskapsteori.

I løpet av utdanningstiden ligger mye av fokuset på egen utvikling, og målet for det er å bli en kompetent, trygg og innsiktsfull samtaleterapeut. God selvinnsikt er en forutsetning for å kunne bli en god samtaleterapeut.

Jeg er medlem i Norges Psykosynteseforening og følger Deres etiske retningslinjer.

Psykosyntese

kalles gjerne ”sjelens psykologi” eller ”viljens psykologi”.

Psykosyntese som terapiform er opptatt av verdier, inspirasjon, mening og tjeneste.

Studie retning:

HumaNova & MediYoga Norge

HumaNova er godkjent av en av Europas største bransjeorganisasjoner for Coaching "EMCC" (The European Mentoring & Coaching Council), som er en såkalt EQA på Senior Practitioner nivå for den toårige Coachutdanningen.

Det innebærer at utdanningen er godkjent som en Coachutdanning på profesjonelt nivå.

Psykosyntese ble opprinnelig formulert og utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1975).

...

Han definerte den som en holistisk (helhetlig) tilnærming til undervisning, selvutvikling, terapi og menneskelig vekst generelt.

bottom of page