HumanHarmony

Tanker - Følelser - Kropp

Her & Nå

Studie retning:

HumaNova & MediYoga Norge

HumaNova er godkjent av en av Europas største bransjeorganisasjoner for Coaching "EMCC" (The European Mentoring & Coaching Council), som er en såkalt EQA på Senior Practitioner nivå for den toårige Coachutdanningen.

Det innebærer at utdanningen er godkjent som en Coachutdanning på profesjonelt nivå.

Diplomert samtaleterapeut i Psykosyntese er en fireårig yrkesutdanning som bidrar til menneskelig bevisstgjøring og vekst.

Som samtaleterapeut kan jeg veilede individer og grupper til å oppdage og uttrykke sitt unike potentiale og forstå mer av seg selv og andre, jeg jobber med enkeltindivider, par, grupper og organisasjoner. 

Utdanningen har til hensikt å gi den kunnskap og de ferdigheter som kreves for å jobbe psykoterapeutisk (med fokus på integrativ psykoterapi, kognitiv terapi og transpersonlig psykosyntese). Utdanningen har gitt meg en omfattende og dyptgående teoretisk og praktisk kompetanse som muliggjør et utviklende arbeid samt en ektefølt og profesjonell holdning i mitt klientarbeid.

Utdanningens innhold: Utviklingspsykologi.

Intervju & Samtalemetodikk.

Klientarbeid i praksis – terapeutisk allianse. Gruppe & prosessteori.

Psykoterapeutisk integrativ teori & metodikk som psykodynamisk terapi, gestaltterapi, skjematerapi, ACT, kreative terapiformer, relasjonell terapi og affektteori. Psykosyntese teori & metodikk, psykosyntesens modeller og teorier. Kognitiv teori & metodikk, basiskunnskap i kognitiv terapi og kognitiv atferdsteori. Psykopatologi/Diagnostikk, angst, depresjon, dystymi og borderline. Transpersonlig psykologi teori & metodikk.

Adferdsanalyse

Kroppsbevissthet & Seksualitet, kropp- og sansefornemmelser. Kreative metoder, bilder/fri tegning, symboler, guidede vandringer og meditasjon. Forskning & vitenskapsteori.

I løpet av utdanningstiden ligger mye av fokuset på egen utvikling, og målet for det er å bli en kompetent, trygg og innsiktsfull samtaleterapeut. God selvinnsikt er en forutsetning for å kunne bli en god samtaleterapeut.

Jeg er medlem i Norges Psykosynteseforening og følger Deres etiske retningslinjer.

Psykosyntese

kalles gjerne ”sjelens psykologi” eller ”viljens psykologi”.

Psykosyntese som terapiform er opptatt av verdier, inspirasjon, mening og tjeneste.

Psykosyntese ble opprinnelig formulert og utviklet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888-1975).

...

Han definerte den som en holistisk (helhetlig) tilnærming til undervisning, selvutvikling, terapi og menneskelig vekst generelt.

Personlige erfaringer:

Jeg har tidligere erfaring i næringslivet og Statoil hvor jeg hadde daglig ansvar og vedlikehold for en analysetjeneste mm. Det var under min periode i Statoil at jeg fattet interesse for organisasjon og ledelse og alle "følger" av omorganiseringer, uttalte/ikke uttalte konflikter, mål og visjoner.

Organisasjon og ledelse samt et savn etter "noe mer" er en del av årsaken til at jeg søkte ny retning i yrkeslivet, jeg ser at effektiviteten og fokus kan øke, sykemeldingene kan synke ved at arbeidsmiljøet er trygt med klare retningslinjer og en større aksept, respekt for enkeltindividet med visjoner/mål som ansatte kan integrere i sin yrkeshverdag og gjøre til sitt.

Jeg fikk som 18åring en alvorlig kronisk helse lidelse, dette har gitt meg et ekstra fokus på tilstedeværelse, smertelindring, angst og depresjoner.

Jeg har gått veien selv, derfor møter jeg mennesker med lidelser på en direkte, uredd, empatisk og styrkende måte ved at jeg tror på enkeltmenneskets evne til å ta initiativ og til å få det livet det vil leve.

Det jeg deler og det jeg setter søkelyset på er temaer som berører meg på ulike måter og som jeg har egen erfaring med, som:

Mental trening, hvorfor skal man bare trene kroppen? Hva med det mentale? Det er ofte mangelen på den mentale treningen som forhindrer oss i å nå vårt hele og fulle potensiale.

Viljen og dens funksjon er en vesentlig del av Psykosyntesene teori, hvor mange virkelige bevisste valg har du tatt i ditt liv? Eller er du den som har brukt din sterke vilje for å makte å henge med?

Lederutvikling kan alle dra nytte av, det er ikke forbeholdt mennesker som har et verv eller en lederstilling.

Lederutvikling er også for de som vil utvikle sine allerede eksisterende evner og potensialer, være seg innenfor skolevesen, næringsliv, hjem og hobby.

Hva hindrer din utvikling?

Søvnproblemer/muskulære spenninger

Kan du kjenne deg igjen i å ligge søvnløs og vri deg pga. smerter, høy tankevirksomhet i form av bekymringer og grublinger, forstyrrende følelser som sinne eller angst.

Overgrep kan være så mangt, det kan være seksuelle overgrep som du har blitt utsatt for som barn, vold/overgrep du utøver på deg selv eller andre og det kan være psykisk overgrep.

Felles for de fleste overgrep er grensesetting, for å kunne sette effektive grenser så må du kjenne inn behovene dine.

For meg så har det å sette effektive grenser vært en lang vei, først har jeg måttet kjenne inn behovene mine, men med en meget god tilpassningsevne har ikke det vært bare lett, jeg har måttet lære meg å sette ord på følelser, kroppen har gjerne fortalt meg noe ang mine følelser, jeg har lært meg at ikke alle har like gode intensjoner, jeg har hatt lange dialoger med meg selv når jeg har tatt skylden for noe som ikke er mitt, jeg har lært meg å kjenne etter når jeg blir utsatt for projeksjoner (hva er mitt og hva blir lagt over på meg fra andre), jeg har blitt klar over mine mønster som har latt meg utsette for overgrep, jeg har lært meg å kjenne at jeg fortjener bedre ved å avidentifisere meg fra det andre vil legge over på meg - jeg spør meg selv stadig "hvorfor skal jeg det".

Vil du lære dette?

Ved hjelp av psykosyntesens verktøy som inkluderer samtale, mentale bilder, kreativ tegning, guidede reiser og kroppslige øvelser kan det som har satt seg fast eller det som hindrer utvikling bli synliggjort og forvandles til mulighet og vekst.

Jeg har taushetsplikt om personlige opplysninger og jeg behandler personopplysninger på en forsvarlig måte.

Det skrives under en gjensidig kontrakt ved første møte hvor jeg viser til etiske retningslinjer og taushetsplikten.

Dette er proforma og fremgangsmåter, det viktigste er vårt tillitsforhold, vi sier i vår lære at det er relasjonen som heler.

Ta gjerne kontakt om du har ytterligere spørsmål.

MediYoga Instruktør trinn 2 

MediYoga er både en bedrift og en yogaform.

MediYoga er en yogaform som er tilpasset for de fleste med fysiske og psykiske begrensninger. MediYoga passer for pasienter som er sengeliggende, sittende eller som ikke har full førlighet. En myk, meditativ yogaform med puste- og kroppsøvelser samt meditasjon. Hvis du er helt frisk kan MediYoga hjelpe deg til større bevissthet, stabilitet, ro og harmoni.

Som MediYoga Instruktør har jeg fordypet kunnskap om pustens betydning for helsen via ulike yogiske pusteteknikker – pranayama – som et verktøy for balanse i livet.

– Basiskunnskaper om chakrasystemet og hvordan det påvirker vår helse og velvære.

– Ulike yogaprogram og meditasjoner som jeg formidler videre til deltakere/pasienter/klienter.

– Forståelse av at yoga er en hel filosofi som omfatter alle faser i livet, det er ingen religion.

Viktige livsvalg etter veivalg:

Jeg begynte min vandring i Psykosyntesen uten å vite hva der var, ut i fra et bilde på min netthinne som dette.

Veien har for meg vært lang men riktig!

Jeg kan si med trygghet at jeg kan gå denne veien med deg, og at du vil finne dine unike bilder under trygge forhold.