top of page

HumanHarmony

Tanker Følelser Kropp

Her & Nå

Bla i tjenestene våre

Samtale Terapi/Coaching

Min oppgave som Psykosyntese Coach, Terapeut, Faglig veileder eller Foredragsholder er nærvær, aksept og respekt for din historie.

Samtale Terapi fungerer også bra over TEAMS, Skype & Face Time.

Pris: Samtale 60 min 750,- + mva 

Pris: Samtale 90 min 1125,- + mva

Pris: Psykoedukasjon/Fagpersonlig utvikling innenfor Narsissisme Samtale 750,- pr 60 min og tilsvarende 1125,- pr 90 min.

Pris: Fagseminar 8000,- (5 timer), reise og leiekostnader kommer i tillegg.

MediYoga & I AM Yoga av Göran Boll

MediYoga & I AM er en terapeutisk form for yoga som er satt sammen av pust, bevegelse, TRE, dyp avspenning og meditasjon.

Den Fagpersonlige utvikling inneholder aspekter fra yoga for å få til en dypere personlig erfaring med kropp, sinn og sjel.

Jeg guider deg trygt gjennom dine prosesser.

MediYoga og I AM yoga på TEAMS utføres enkelt ved at du melder din interesse på e-post eller telefon, tidspunkt dagtid og kveldstid varierer.

Yoga og meditasjon er århundrer av gamle teknikker, ved praktisering vil det gi økt bevissthet, en form for balanse, fleksibilitet, trygghet, disiplin og ro.

Pris: Yoga Drop in/pr gang 250,-

Pris: Yoga Zoom 378,- pr mnd.

Pris: Individuell Yogasesjon 900,- pr 90 min.

Pris: Yoga for gruppe 1750,- 8 x 90 min.

Prana

Lange dype åndedrag for mer ro og tilstedeværelse.

00:00 / 10:26

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.


Det er oftest lettes når man kjenner seg igjen i noe, men vi finner frem selv om du har vanskelig for å uttrykke deg verbalt.


e-post: stella@humanharmony.no

tel: 90771164


Tillit og bli sett for den du er.

I den Fagpersonlige utviklingen innenfor fagområdet Narsissisme

Legger jeg vekt på å beskrive hvordan kropp, tanker og følelser henger sammen.


Resultater vist ved den fagpersonlige utvilkingen er som følger:

Kontroll over tanker og derav også angst, frykt, stress, uro som har vist seg å være en god traumebehandling.

Det gjøres ved å øke vårt bevissthet, noe som inkluderer kropp, tanker og emosjonell bevissthet.

Når vi får kontroll over hva vi tenker, istedenfor at tankene styrer oss, da ser vi valgene, øker tilliten til oss selv, setter lettere grenser og avhengigheten reduseres.

Hva ”Forventer” vi, spor fra vår fortid.

Se og kjenne hvordan yoga og disiplin hjelper.

Da er det lettere å omsette innsikt til handling.

Metodene:

*Roberto Assagioli illustrasjon om vår bevissthet.

*Yoga og pust med tilpassede øvelser.

*Øvelse for Des-identifisering.

*Mentalisering og fungering.

*Viljen.​

bottom of page