HumanHarmony

Tanker - Følelser - Kropp

Her & Nå

Til deg ​fra meg

For deg som besøker min hjemmeside og vurderer Samtale Terapi, Yoga og Wabing (TRE) så vil jeg si at:

*

Terapi er en samarbeidsprosess, og du skal føle at jeg som din terapeut er nysgjerrig på å finne ut hvem du er og hva du trenger!

*

Trygghetsfølelse og tillit er en nødvendig forutsetning for at du skal kunne løsne i spenninger som sitter i kropp, tanker og følelser.

*

Min viktigste jobb er å bygge trygghet og tillit for deg i prosessen du er i.

*

Jeg har selv vært og er i mottakerenden av de metodene jeg praktiserer i.

Kropp, sinn og følelser henger sammen!

Ønsker du å ta styringen over eget liv?


Ønsker du å kunne gi slipp?


Ønsker du å få være "mer" enn problemene som "tårner" seg opp?


Da kan du allerede nå ta kontakt på:

Tel: 90771164

E-post: [email protected]

Vil du vite mer kan du fortsette å lese for å få insikt i mer av hva jeg kan dele.

En negativ tanke setter i gang alle dine stress responser, både reaksjoner i kropp og emosjonelt.

Dette styrer du ikke unna ved å bare skulle tenke positivt!

Underbevisstheten har allerede satt i gang alle dine stress responser og med et effektivt forsvar legger du lokk på det ”negative” (krever krefter) og flytter fokus over til det ”positive” (krever krefter).

En negativ tanke krever mer detaljert tenkning! 

Vil du vite hvordan enkelt å gjøre det uten at det tapper deg for energi?


 • Psykosyntese Samtale Terapi: Holistisk tilnerming-Kropp, hjerte og hjerne. 

 • Kognitiv Adferdsterapi:   Snu tankemønster

 • ACT:                   Aksept og forpliktelse terapi

 • Gestalt:              Praktisk og fysisk innlevelse​

 •  Tilstedeværelse "HER & NÅ" Mindfullness

 • Mental trening/Vilje trening:   Gjøre bevisste valg

 • Kommunikasjon

 • MediYoga 

 • I AM Yoga

 • Wabing (TRE)

 • Mål - Mestring - Motivasjon

 • Guida Meditasjoner 

 • Bevisstgjøring og Selvinnsikt  

Jeg hjelper deg med å redusere Stress responsen:

Ved yoga og pust vil vi balansere det parasympatiske nervesystemet, det som skaper ro og hvile i kroppen din, øke fleksibiliteten og yteevnen. 

Komme ned fra figth/fligth til ro og tilstedeværelse.

Med kunnskap om normale psykologiske prosesser, EQ, abnormale adferdsmønster og karaktertrekk som maktovergrep/hersketeknikker vil jeg hjelpe deg med å opprette trygghet i deg selv ved å øke bevissthets feltet, både emosjonelt og kognitivt kan jeg trygt guide deg i å bli kjent med ditt eget emosjonelle indre som er instinkter på lik linje lukt, hørsel, syn og smak.

Viktige stikkord i Psykologiske prosesser er: overlevelsemekanismer, tilhørighet/tilknytning, flykt/kjemp/frys og trygghet.

Kognitivt vil vi vise hjernen at det er mulig å velge andre spor, med aksept og forståelse helt ned til det instinktive emosjonelle nivået økes bevisstheten og du kan velge hvordan du vil respondere, du vil lettere kunne legge merke til din indre kritiker.

Denne jobben øker din indre trygghet til å velge og sette grenser som er viktige for deg.

Når vi lærer og integrerer dette vil stress responsen uansett være der!

Men du kan velge å respondere på en annen måte enn tidligere.

Du ser/observerer tankene, du hører tankene, du uttrykker tankene, men tankene tapper deg ikke for energi!

Du kan velge å ikke koble på stress responsen.

Blir stress responsen koblet på så kjenner du det i kroppen og kan se hva det gjør med deg emosjonelt, da har du et valg, er det en stress respons som hører fortiden til så kan den slippes, da vet du hvordan (med yoga og pust), hvis det er en stress respons som krever handling så kan du slippe den når det er over, ingen tar skade av å ha koblet på stress respons i kropp en kort periode, det er når den er koblet på over tid at den er skadelig for oss, og spesielt hvis vi effektivt har lagt lokk på den.

Se info om stress under MediYoga kurs stress & utbrenthet